GjejLire.com

Union Bank ka në pronësi nje toke  në një zonë periferike shumë të preferuar të Tiranës me sipërfaqe 3,800 m2. Prona ndodhet në kodrën mbi Restorantin "Natyra e Qetë", me pamje shume te bukur nga juglindja dhe jane shume te pershtatshme per qellime rezidenciale apo biznesi.

Shitet – 63 €/m2; Ullishte me sipërfaqe 3,800 m2 dhe 3,000 m2 Mjull-Bathore, Tirane

Krijuar nga Union Bank

0 vlerësime

  • Adresa:

    Mjull-Bathore, Shqipëria
  • Tel:

    066 20 72 138 / 066 40 66 497

Cmimi: 70 €/m2
Siperfaqe: 6,800 m2
Vendodhja: Mjull-Bathore, mbi Restorantin “Natyra e Qetë”, Tirane

Komente: Union Bank ka në pronësi dy prona në një zonë periferike shumë të preferuar të Tiranës me sipërfaqe 3,800 m2 dhe 3,000 m2. Pronat ndodhen në kodrën mbi Restorantin “Natyra e Qetë”, me pamje shume te bukur nga juglindja dhe jane shume te pershtatshme per qellime rezidenciale apo biznesi.

Shtoni Vlerësim

Ju lutem identifikohuni të shtoni vlerësimin tuaj.

© GjejLire.Com Direktoria Shqiptare| Fuqizuar nga: GjejLire.Com Faqe ShitBlerje